ابلاغیه ضوابط تشکیل و فعالیت

ابلاغیه ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر

 

ماده 1 – کلیات


در اجرای ماده 5 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌منظور ترویج و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر و با هدف استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور و جلب مشارکت آحاد مردم، شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر در حوزه‌های مردمی و همچنین در سطح دستگاه‌های اجرایی و قضایی، تشکیل و بر اساس وظایف مصرح در این ضوابط فعالیت می‌نمایند. تبصره: تشکیل و فعالیت شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح بر اساس ماده 13 دستورالعمل اجرایی قانون خواهد بود.

ماده 2 – تعاریف

قانون: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 2/2/94 مجلس شورای اسلامی
دستورالعمل اجرایی قانون: دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابلاغی 28/9/94 رئیس ستاد
ستاد: ستاد مرکزی امربه‌معروف و نهی از منکر
شورا: شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر

فصل اول: شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی و قضایی


ماده 3 ـ اعضاء شورا

رئیس شورا
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع (عناوین مشابه)
مدیرکل روابط عمومی (عناوین مشابه)
مدیرکل حراست (عناوین مشابه)
فرمانده پایگاه بسیج دستگاه
امام جماعت دستگاه
مشاور بالاترین مقام دستگاه در امور زنان و خانواده
2 نفر از کارکنان واجد شرایط به انتخاب شورا
تبصره 1: رئیس دستگاه با هماهنگی ستاد یکی از معاونین خود را به‌عنوان مشاور در امور امربه‌معروف و نهی از منکر و رئیس شورا انتخاب و معرفی می‌نماید.
تبصره 2: رئیس شورا یکی از اعضاء را به‌عنوان دبیر شورا انتخاب و به ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر معرفی می‌نماید. دبیرخانه شورا زیر نظر دبیر تشکیل و عهده‌دار وظایف محوله خواهد شد.
تبصره 3: در دستگاه‌هایی که نهاد نمایندگی ولی‌فقیه فعالیت می‌نماید، معاون نهاد، عضو شورا می‌باشد.

ماده 4 ـ شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های استانی مرکب از اعضای متناظر موضوع ماده 3 این ضوابط می‌باشد و بالاترین مقام دستگاه استانی، رئیس شورا می‌باشد. در شهرستان‌های غیر مرکز استان، انتخاب رئیس و اعضای شورا به همین ترتیب خواهد بود.


تبصره: رئیس و اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر در مراکز واحدهای تابعه شهرستان (بخش) موضوع تبصره 4 ماده 2 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با پیشنهاد رئیس ستاد شهرستان و تائید رئیس ستاد استان تعیین و احکام آنان توسط دبیر ستاد استان صادر خواهد شد.

ماده 5 ـ حکم رئیس شورای وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل، سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، ستاد مرکزی بانک‌ها و بیمه‌های دولتی توسط دبیر ستاد مرکز و احکام دبیر و اعضای شوراهای مذکور توسط معاونت ذی‌ربط ستاد مرکز صادر خواهد شد. حکم رئیس شورای دستگاه‌های استان و شهرستان به ترتیب توسط دبیر ستاد استان و شهرستان و احکام دبیر و اعضای آن نیز توسط معاونت ذی‌ربط ستاد استان و شهرستان صادر می‌گردد.


ماده 6 ـ شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها موظف‌اند حداقل ماهی یک‌بار تشکیل جلسه دهند. جلسات شورا با حضور اکثریت نسبی تمامی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن پس از تائید بالاترین مقام دستگاه، لازم‌الاجراست.


ماده 7 ـ وظایف شورا


اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر
پیشنهاد برنامه سالانه شورا و ارائه به ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر
آسیب‌شناسی، شناسایی و تعیین اولویت‌های معروف و منکر دستگاه و اقدام برای ترویج معروف‌ها و زدودن منکرات
جذب، سازماندهی، آموزش و به‌کارگیری گروه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر (یاوران، یادآوران و طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر)
الگوسازی و تشویق کارکنان فعال در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر
حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر دستگاه
انجام فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی دستگاه
اجرای برنامه‌های آموزش عمومی مصوب ستاد ویژه کارکنان توسط واحدهای ذی‌ربط دستگاه
تذکر به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش به مراجع ذی‌صلاح
نظارت بر عملکرد شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر سازمان‌های تابعه و واحدهای استانی و نظارت بر عملکرد گروه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر
اقدام، پیگیری و نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دستگاه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
تهیه و ارائه گزارش فصلی و سالیانه شورا به ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *