حضرت آیت الله سید کاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان و ریاست محترم ستاد. در سال ؟؟ در ؟؟ دیده برجهان گشود و ..... مهمترین سوابق فعالیتی ایشان عبارت است از: ... چیدمان و بزرگی و کوچکی فونت ها مورد توجه است.
بر اساس چارت تشکیلاتی ستاد، .... کلیه موارد با رعایت کدنویسی
  • متن مربوطه
  •  

    احبار مرتبط با ...