برگزاری پنجمین جلسه شورای معاونین


پنجمین جلسه شورای معاونین ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان در سال ۹۶ در دبیرخانه ستاد برگزار شد.
در این جلسه علی‌اصغر طهماسبی، با اشاره به فراوانی اقدامات ستاد و قدردانی از معاونین گفت: لازم است در انعکاس اقدامات تلاش بیشتری داشته باشیم و هرگز از یاد نبریم که در راه امر به معروف و نهی از منکر، هرچقدر هم کار کنیم، کم است.
دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان افزود: انتظار مردم و توقع ایشان بیش از اقدامات ماست و ما در هر مسئولیتی که باشیم، فردای قیامت باید پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به برخورد فانتزی عده ای با موضوعات روز در شبکه های اجتماعی اظهار کرد: بعضی از رفتارها که امروز در سطح جامعه می بینیم، رنگ و بوی مبارزه منفی دارد. تحلیل ما این است که آسیب از حوزه سیاست به حوزه اجتماعی ورود پیدا کرده و استمرار این وضع، بروز آسیب های اقتصادی و معیشتی خواهد بود.
مدیرکل سیاسی امنیتی گلستان افزود: امربه معروف و نهی از منکر باید به سمت مردم به دولت حرکت کند. اگر به سیره ائمه اطهار نگاه کنیم؛ آن بزرگواران هم بیشتر بر این حوزه تاکید داشته اند و این به این علت است که بیت المال در دست دولت است.
وی با اشاره به اهمیت اطلاع مسئولین از وضع جامعه گفت: باید از شرایط موجود گزارش تهیه شده و به مسئولین منتقل نمود. هرچند گزارشات مختلفی به خواست مسئولین تهیه می شود ولی بهتر است مسئولین از نظرهای مختلف باخبر شوند.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.