دادستان شهرستان آزادشهر درجلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان با حضور مسئولین استانی ستاد، گفت: ما به عنوان دستگاه قضایی برابر تکالیف در نظر گرفته شده برای این دستگاه در حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر،  خصوصا ماده ۱۱ آمادگی کامل را داریم که یکی از شعبات تحقیق خود  اعم از دادیاری و یا بازپرسی را به این امر اختصاص دهیم.
رضا بذری در خصوص اهمیت آموزش امربه معروف گفت: اگر آموزش هایی که به بسیجیان می دهیم را برای سایر اقشار جامعه برگزار کنیم، نتایج خوبی به دست خواهیم آورد.
عضو ستاد امربه معروف و نهی از منکر آزادشهر افزود: جامعه تحمل پذیری کلامی خود را از دست داده و در شرایط فعلی، به دلیل رشد فضای مجازی، بخش عمده ای از مراودات کلامی مردم به این فضا منتقل شده است و به نظر من با توجه به این وضعیت باید در ستاد کشور به صورت حرفه ای درباره روش های استفاده از ظرفیت فضای مجازی کار شود.
دادستان آزادشهر گفت: همانطور که کشور برای افزایش توان دفاعی از طریق مهندسی معکوس پیشرفتهای فراوانی را به دست آورده؛ باید در حوزه های فرهنگی هم از همین شیوه استفاده کنیم. یعنی ببینیم آمران‌به‌منکر و ناهیان‌از‌معروف چکار می‌کنند که این قدر موفق هستند سپس در جهت عکس آنها برنامه ریزی و اقدام کنیم.
وی در ادامه افزود: باید در فضای مجازی که چنین تاثیر عظیمی دارد و متاسفانه بخش کمی از آن در اختیار ماست، سعی کنیم که حداقل با تولید محتوای کیفی، جایگزینی برای ترغیب افراد به سمت پذیرش معروف ها داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *