تازه‌ترین خبرهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان

۳ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه‌ دستگاه‌های علمی و آموزشی در ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم‌زمان با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های علمی و آموزشی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امر­به­معروف و نهی از […]
۳ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گلستان

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید. یه گزارش روابط عمومی ستاد امر­به­معروف و نهی ازمنکر استان […]
۳ آذر, ۱۳۹۹

بانک‌ها به تعهدات خود در قبال بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا عمل کنند.

نشست مجمع فصلی دبیران هم‌زمان با تشکیل کارگروه تخصصی بانک‌ها و بیمه‌های دولتی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان […]
۳ آذر, ۱۳۹۹

به مصادیق معروف و منکر باید با رویکرد تخصصی بنگریم

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی استان گلستان هم‌زمان با تشکیل کارگروه تخصصی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی، تولیدی و صنعتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ستاد […]
۲ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه تخصصی دستگاه‌های اجرایی فنی، زیر بنایی و خدماتی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان

نشست فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم­زمان با تشکیل کارگروه تخصصی فنی، زیر بنایی و خدماتی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و […]
۲ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه دستگاه‌های حمایتی و سلامتی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان

نشست مجمع مفصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم­زمان با تشکیل کارگروه دستگاه های حوزه تخصصی حمایت و سلامت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ستاد امر به […]
۲۹ آبان, ۱۳۹۹

جلسه معارفه و اهدای احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۸/۹۹ برگزار شد.

در این جلسه وحید پیام نور گفت: امربه‌معروف و نهی از منکر منحصر به یک یا دو مصداق نیست. مخاطب اصلی امربه‌معروف و نهی از منکر […]

مطالعه‌ی این متون پیشنهاد می‌شود